4 ocelové konstrukce hal na farmu Vrbina Veľký Meder

rok 2011