Další reference roku 2009

Rekonstrukce sportovní haly Slavonice (únor)

Ocelová konstrukce posklizňové linky s opláštěním, Peč (duben)

Ocelová konstrukce stáje Stráže (duben)

Ocelová konstrukce stáje Pavlínov (květen)

Rekonstrukce sportovní haly v Dačicích (květen)

Ocelová konstrukce stáje Radochovy (červen)

Sklad CO, Jindřichův Hradec (červenec)

Oprava ocelových konstrukcí v ZD Strmilov (září)

Výroba části ocelové konstrukce Kříše (říjen)

Ocelová konstrukce haly pro chov prasat Mutěnín (prosinec)        

Opláštění Čistírny odpadních vod Třeboň (prosinec)