Další reference roku 2014

Ocelová konstrukce stáje Březí u Meclova – 12 x 25 x 4,1 m

Přístřešek na posypový inertní materiál v areálu KSÚSV Pacov

Ocelovou konstrukci zastřešení schodiště TRW Dačice

Ocelovou konstrukci pod chladící věže TRW Dačice

OK Přístřešek na nářadí SÚS Studená

OK Přístřešek k hale - Ořechov 

Ocelová konstrukce Příložany 

Výstavba skladové haly Třešť - Rybářství Vysočina, s.r.o.

Ocelová konstrukce na akci „Dostavba areálu firmy MULTOS s.r.o. Pelhřimov