Montáž ocelových konstrukcí

Montáž ocelových konstrukcí je prováděna podle účelu využití objektu a platných evropských norem. Konstrukce se sestávají ze sloupů, rámů a pomocných konstrukčních prvků. Výroba ocelových konstrukcí firmy Kovopor Strmilov s.r.o. splňuje náročné konstrukční požadavky k vytváření potřebných prostorů s požadavkem na vysokou pevnost, tuhost, stabilitu a ochranu. Nosná konstrukce tedy plní analogickou úlohu, jakou hraje u živých organismů kostra.

Před vlastním projektem montáže a výroby ocelových konstrukcí je nutné přesně spočítat vhodné profily ocelových konstrukcí na základě parametrů dané lokality a účelu stavby. Každá oblast má jiné sněhové a povětrnostní podmínky. Český hydrometeorologický ústav vypracoval pro tyto potřeby mapy sněhových oblastí, které určují sněhové zatížení v dané oblasti. Sněhové zatížení se vyjadřuje množstvím sněhu na m2 v dané oblasti. Pokud je sněhové zatížení větší než 150 kg/m2 jde již o oblast se zvýšeným výskytem sněhu. Ocelové konstrukce v těchto oblastech musí být zesílené popř. podepřené dalšími ocelovými sloupy.

Každé výrobě a montáži ocelové konstrukce předchází projekt pro ocelovou konstrukci. Projekt se vytvoří na základě požadavku investora. Pro výrobu konstrukcí je totiž nutná příprava výrobní dokumentace, podle které jsme schopni konstrukce přesně vyrobit a následně provést montáž ocelových konstrukcí.

Montáž ocelových konstrukcí počíná přípravou profilů např. IPE a HEA profilů v halách firmy Kovopor Strmilov s.r.o., kde jsou jednotlivé kusy profilů nařezány dle tzv. řezného plánu na jednotlivé ocelové plotny. Jakmile jsou jednotlivé položky nařezány, dochází ke kompletaci ocelové konstrukce haly.

Ocelové konstrukce pro zateplené haly se oplášťují sendvičovými panely, které vynikají svými tepelně-izolačními vlastnostmi, rychlou montáží, trvanlivostí a snadnou údržbou. Sendvičové panely jsou moderním stavebním prvkem ve stavebnictví a jsou stále více oblíbené pro montáž ocelových konstrukcí - hal.

Ocelové konstrukce pro nezateplené haly se oplášťují trapézovým plechem. Trapézový plech je tenký, nelze ho klást vodorovně jako sendvičové panely, proto je zapotřebí další konstrukce pro kotvení plechů z ocelových paždíků.

Jednotlivé položky jsou smontovány až na místě realizace, kde jsou převezeny námi vybranou přepravní společností se vzájemnými dlouhodobými vztahy.

Složení ocelové konstrukce hal

Při každé montáží ocelových konstrukcí - hal je třeba jednotlivě posoudit složení IPE resp. HEA profilů, které jsou závislé na mnoha faktorech:

  • rozpon haly
  • výška haly
  • zatížení sněhem
  • povětrnostní vlivy
  • požadavky investora

Podle předložené dokumentace nebo jsme schopni sami navrhnout řešení a realizaci díla. Můžeme realizovat stálé zakázky i jednotlivé akce. Vyškolení zaměstnanci v oboru jsou samozřejmostí.