Ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah

Naše společnost Kovopor s.r.o. patří k předním výrobcům jeřábové technologie. Jeřáby, jeřábové dráhy, podvěsné drážky a systémy vyrobené a dodané firmou Kovopor s.r.o. jsou montovány za podmínek splnění všech bezpečnostních předpisů a pod dozorem zkušených pracovníků firmy. Od počátečního navrhování ocelových konstrukcí jeřábů, projektování a zpracování dílenské výkresové dokumentace až po konečnou montáž.

Po úspěšné montáži jsou všechna zdvihací zařízení podrobena předepsaným zkouškám. Veškeré zařízení je předáno s potřebnou dokumentací a se zaškolením obsluhy. Vše ve spolupráci se zákazníkem.

Výrobky bezpečně a spolehlivě pracují nejen po celém území České republiky, ale i v zahraničí.

Jeřáby - rozdělení:

A) Mostové jeřáby - jednonosníkové jeřáby

  • dvounosníkové jeřáby
  • speciální

Speciální mostové jeřáby jsou všechny jeřáby, které se svým provedením, funkcí, pracovním prostředím, výbavou či příslušenstvím vymykají běžnému provedení mostového jeřábu.

B) Otočné jeřáby - sloupové jeřáby

  • nástěnné jeřáby

C) Portálové jeřáby

D) Podvěsné systémy

Podvěsné systémy jsou stavebnicové systémy pro různá řešení, je možné je rozšiřovat anebo měnit.

Jeřábové dráhy

Jeřábové dráhy dodáváme zpravidla spolu s jeřábem.

Provádíme montáž a geodetické zaměření. Podle konkrétního požadavku, můžeme dodávat pouze nosníky pro montáž na konzole haly nebo včetně sloupů pro venkovní dráhy a pro zástavbu do stávajících hal bez konzol.

Nosníky mohou být z válcovaných profilů nebo svařované. Kolejnice a jejich způsob uložení volíme dle typu provozu.

Jeřábové dráhy jsou vyráběny z válcovaných profilů. Kolejnici tvoří tyč čtvercová podle nosnosti jeřábu a tím zatížení koleje. Konstrukce uložení jeřábových drah je navržena tak, aby bylo možno snadno provádět případnou rektifikaci dráhy. Nosné sloupy jeřábových drah jsou kotveny do stávající betonové podlahy pomocí kotev na chemickou maltu.

Naše firma vlastní: Veliký průkaz způsobilosti ke svařování podle ČSN 73 2601-Z2, Certifikát potvrzující zavedení a používání procesu svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2 a má zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.