Ocelové konstrukce z trubek

V dnešní průmyslové společnosti většina lidí výrobky z ocelových trubek nějak zvlášť nevnímá a přehlíží je, protože se staly běžnou součástí našeho každodenního života. Denně se setkáváme s ocelovými konstrukcemi trubek od hraček, kočárků, jízdních kol, konstrukcí aut a letadel až po konstrukce ocelových hal. Ve stavbách jsou ocelové konstrukce trubek a trubky samotné součástí instalace vody, plynu, vytápění a chladících strojů.

Konstrukční trubky a duté profily kruhového i nekruhového příčného přířezu jsou významnou součástí veškerých typů ocelových konstrukcí z trubek a ocelových konstrukcí hal v průmyslu i ve stavebnictví.

Výrobky z ocelových trubek musí současně splňovat požadavky příslušných zákonů a předpisů, které se týkají bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí při jejich užívaní. Z tohoto důvodu je níže uvedený stručný přehled o jejich normalizaci.

 

Legislativa

Ocelové trubky se podle účelu použití člení na jednotlivé skupiny, pro které platí různé druhy a stupně nadřazených předpisů.

V krajinách Evropské Unie (EU) platí pro příslušné skupiny výrobků směrnice, které po jejich zveřejnění jednotlivé státy musí zahrnout do své národní legislativy a technických norem.

Směrnice vystupují v příslušné dokumentaci pod dvojitým označením. Návrh směrnice vypracovává příslušné Generální ředitelství (DG). Ocelové trubky spadají pod DG Enterprise and Industry. Potom je na návrh Evropské komise schvaluje Evropský parlament.

Směrnice se označují:

rok vydaní/ číslo/ EEC resp. EC příp. EU ( European Economic Community, po r. 1992 resp. 1993 jen European Community). V překladu jako EHS resp. ES - Evropské (hospodářské) společenství, příp. Evropská unie.

Právní moci nabývají tyto směrnice až po jejich vydání v Úředním věstníku evropských společenství (Official Journal EU) - sbírka zákonů, kde směrnice je zařazená pod příslušným číslem zákona do této sbírky). V této sbírce je označená jako OJ L číslo a datum.

Normy EN stanovují požadavky na konkrétní skupiny.

Z hlediska legislativy jsou důležité tři skupiny ocelových trubek (rour):

  • roury pro stavební účely
  • roury pro tlakové použití
  • roury pro části strojů

Důležité upozornění:

V krajinách Evropské unie byli evropské normy (EN) převzaté do soustavy národních norem. Původní normy jsou již neplatné. Z tohoto důvodu se už v obchodním styku nemají používat původní normy jednotlivých krajin, ale nýbrž platné EN.

Údaje z původních norem uvedené v přehledech slouží v přechodném období pro možnost porovnání jednotlivých parametrů trubek při studiu starší technické dokumentace, při prověřování možností náhrady trubek daných podle původních norem a podobně.

Normy GOST, normy USA (ASTM, ASME, ANSI, API) a JIS zůstávají v platnosti.