Technologie

Naše firma vlastní: ES CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY ČSN EN 1090-1: 2009/AC: 2010 dále Velký průkaz způsobilosti ke svařování podle ČSN 73 2601-Z2, Certifikát potvrzující zavedení a používání procesu svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2, má zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a ES CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY ČSN EN 1090-1:2009+A1: 2011