Výroba ocelových konstrukcí

Ocel vstoupila bezpochybně i do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů. Ocel je vyráběna a používána ve své široké výrobkové a jakostní škále. Je to právě neobyčejná a vrozená inovativní schopnost oceli v podobě jejího nevyčerpatelného bohatství, potenciálu vývoje výrobků, technologií a také komerční obslužnosti, která umožňuje udržet si nejen své pozice jednoho z nejzákladnějších materiálů, ale i prosazovat stále nové sféry využitelnosti zde konkrétně ve výrobě ocelových konstrukcí.

Svařované a šroubované ocelové konstrukce se využívají převážně pro výstavbu průmyslových objektů různých účelů využití. Jsou to hlavně výrobní, skladové, logistické a polyfunkční objekty. Do těchto objektů mohou být vestavěny obchodní, administrativní a sociální vestavby, které jsou součástí halových systémů. Výhodou je jejich jednoduchost a variabilita ve volnosti návrhů pro jejich přizpůsobení, které zhotovujeme dle přání zákazníka i jako typickou zakázkovou výrobu, dle dodané a schválené výkresové dokumentace zákazníkem.

Výrobní dokumentace ocelové konstrukce vždy vychází ze statického výpočtu, který vychází z norem a předpisů např. eurokódů anebo sněhových oblastí atd. Statiku ocelové konstrukce počítá statik - autorizovaná osoba pro ocelové konstrukce. Následně se objednávají u dodavatele hutního materiálu jednotlivé ocelové profily pro ocelovou konstrukci např. IPE nebo HEA profily.

Na ocelovou konstrukci - zateplenou halu se montují horizontální sendvičové panely, tato montáž je levnější, protože panely se přichycují k nosným sloupům a není zapotřebí žádná další ocelová konstrukce jako by bylo u vertikálního kladení sendvičových panelů.

Typy ocelových konstrukcí

Svařované ocelové konstrukce

Tyto konstrukce jsou z hlediska úspornosti stavby nejčastěji využívané, protože nemají tak velké nároky na velikost základových patek, a tím je celá stavba levnější. Jsou vhodné u velkých rozponů hal, statik může libovolně navrhovat dle potřeby jednotlivé svařované díly. Celá tato konstrukce je svařovaná, je zde hodně svárů, jejichž dobrý vzhled zaručují svařovací roboti, kteří navíc zajistí perfektní kvalitu sváru.

Příhradová konstrukce

Dříve se tyto konstrukce využívaly nejvíce. Dnes se vyrábí již podstatně méně, protože oproti svařované konstrukci zabírají v montované hale mnoho místa a stavba tak není prostorově využita jako u svařované ocelové konstrukce. Do základů přenáší mnohem více tlaků, tudíž základy jsou větší a stavbu, halu, to velmi prodražuje. I když samotná ocelová konstrukce je levnější než svařovaná, celkové náklady jsou mnohem vyšší. Sloupy ocelové konstrukce jsou navíc vetknuté, tzn. konstrukci nelze v budoucnu přemístit jako u kloubového spoje.

Firma Kovopor Strmilov s.r.o. získala certifikát ISO 9001, Velký průkaz způsobilosti podle ČSN 73 2601-Z2 a certifikát o zavedení a používání procesu svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2.