Výtahové šachty

Dnes, v českých panelových domech postavených v 70. letech minulého století, výtahové šachty již dosluhují a nejsou bezpečné. Společenství vlastníků bytů a bytová družstva si toto uvědomují a investují do jejich výměny za nové osobní výtahy a výtahové šachty. Nové výtahové šachty vyráběné firmou Kovopor s.r.o. splňují stávající evropské normy EN 81, ČSN 27 4020 s požárními normami, jsou méně nákladné na provoz, méně hlučné a mnohem bezpečnější.

Modernizace výtahových šachet realizovaných před řádkou let již nesplňuje technické ani estetické požadavky. Především z těchto důvodů se začíná přemýšlet o jejich modernizaci nebo výměně. Často jde o úpravu ocelové konstrukce, výměnu pláště, střešní ventilace, izolace, elektrických rozvodů apod.

Šachetní konstrukce společnosti Kovopor.cz s.r.o. se dodávají vestavěné do objektů i přistavěné k objektům a to pro objekty stávající i nové. Technické řešení celé konstrukce je přizpůsobeno požadavkům uživatele objektu a jsou respektovány veškeré potřeby projektantů, architektů a dalších dotčených institucí (památkáři, hasiči, hygiena atd.).

Provedení výtahových šachet

Vnější výtahová šachta přistavěná k domu s nosnou konstrukcí kotvenou ke stavbě

Jsou architektonickým prvkem přistavěný k fasádě budovy nebo dilatované pomocí můstků a lávek. Je téměř pravidlem, že se výtahové šachty stávají jednou z dominant stavby, je tedy zapotřebí věnovat designu výtahové šachty náležitou pozornost. V případě půdních vestaveb se výtahová šachta montuje k dvorní fasádě.

Výtahová šachta uvnitř budovy - uvnitř schodiště nebo přistavěná k jedné nebo více stěnám budovy

Výtahové šachty jsou významným architektonickým prvkem v interiéru staveb, kterému se často nedostává potřebné pozornosti, jaké se věnuje designu výtahů. Vzhledem k estetice prostoru je třeba věnovat i šachtám patřičnou pozornost.

Samonosná ocelová konstrukce s návazností na ostatní technologie („šachty v šachtě“)

Jsou konstrukce výtahových šachet vestavěné do železobetonových šachet. Konstrukce jsou kotvené speciálními systémovými kotvami ATA za pomoci antivibračních materiálů. Toto řešení snižuje přenos vibrací výtahů do konstrukce objektů.

Systémy povrchových úprav

Základním předpokladem dlouhé životnosti konstrukce výtahových šachet je kvalitní systém povrchových úprav. Standardem povrchové úpravy je aplikace syntetických laků. V náročnějších podmínkách aplikujeme laky epoxidové nebo polyuretanové. U montovaných konstrukcí výtahových šachet používáme jako základní povrchovou úpravu žárový zinek, který je možné dále opatřit laky.